C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС

  • Приложение 1 за страните и техните процесуални представители [doc] [pdf]
  • Приложение 2 за административните органи и администрациите [doc] [pdf]

ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ В СЪДА ДЕЛА

ЗАПОВЕД ЗА СФОРМИРАНЕ ТРИЧЛЕННИ СЪСТАВИ ПО ИК

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ПРАВИЛА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА СЪБИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

ПРАВИЛА ЗА ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА ПО СМЕТКИТЕ НА СЪДА

ЗАПОВЕД ЗА ЗВУКОЗАПИС В СЪДЕБНИТЕ ЗАЛИ

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В СЪДА И СЪДЕБНАТА ЗАЛА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С МЕДИИТЕ

ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЪДЕБНИТЕ ПОМОЩНИЦИ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Стратегия за развитие на Административен съд - Русе 2022-2026

ЗАПОВЕД ПО ЧЛ. 329 ОТ ЗСВ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация