C C C C A+ A A- X

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

ЗАКОН за достъп до обществена информация

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация [doc] [pdf]

 

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до наличната информация, създадена или съхранявана в Административен съд – Русе.
 Редът за достъп до информация в Административен съд – Русе е подробно уреден в утвърдени от Председателя Правила за достъп до обществена информация в Административен съд – Русе, като за неуредените с тях въпроси се прилагат съответните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация.
 Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:
- трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението,
- точен и пълен адрес за кореспонденция – град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент,
- описание на исканата информация или документи,
- в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.
 Когато желаната от Вас форма е „копие на технически носител”, трябва да определите техническите параметри за запис на информацията. При поискване, на лицата със зрителни увреждания или с увреждания на слухово-говорния апарат се предоставя достъп във форма, максимално удовлетворяваща техните комуникационни възможности, съобразно наличните технически възможности в Административен съд – Русе.
 Заявленията за достъп до обществена информация се подават:
- в служба "Регистратура" на Административен съд – Русе на адрес: гр. Русе 7000, ул. „Цариброд” № 6, работно време от 9.00 ч. до 17.00 ч.
- чрез куриерска услуга (писмо) на адрес: гр. Русе 7000, ул. „Цариброд” № 6
- с писмо по електронна поща на адрес as@admcourt-ruse.com

 Заплащане на информацията:
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат:
- по банков път
банка – ЦКБ АД – клон Русе
банков код – BIC: CECBBGSF
банкова сметка – IBAN BG86 CECB 9790 31D7 4680 00
- чрез картови плащания, посредством намиращите се в деловодството на Административен съд – Русе ПОС терминално устройство.

 

Отчет за дейността по ЗДОИ за 2023 година

Отчет за дейността по ЗДОИ за 2022 година

Отчет за дейността по ЗДОИ за 2021 година

Отчет за дейността по ЗДОИ за 2020 година

Отчет за дейността по ЗДОИ за 2019 година

Отчет за дейността по ЗДОИ за 2018 година

Отчет за дейността по ЗДОИ за 2017 година

Образец на протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация

Ценоразпис

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация за повторно използване

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация